Animacija enakomernega gibanja

Satcitananda

Hitrost in pot pri enekomernem gibanju:

This movie requires Flash Player 9

Opomba: telo se enakomerno giblje takrat, ko je absolutna vrednost hitrosti konstanta. Pot, ki jo naredi telo, je vsak trenutek enaka ploščini pod grafom hitrosti.

Kot kaže animacija se ploščina pod grafom hitrosti enakomerno povečuje z rastočim časom t in prestavlja graf linearne funkcije.