Archive for julij 2013

Varčno ogrevanje 5.del

Energetsko varčno zračenje prostorov

S pomočjo znanja srednješolske fizike bomo poskusili na poljuden način odgovoriti na naslednja vprašanja:

Varčno ogrevanje 4. del

 Toplotna sanacija stanovanjskega objekta

Za zgled vzemimo vzorčni večstanovanjski objekt, zgrajen pred približno 40 leti, za katerega obstajajo podatki o toplotnih prevodnosti sten. Toplotni standardi, ki so takrat veljali, so bili nizki in temu primerne so bile toplotne izgube. Sanacije se lotimo postopno, saj navadno ni dovolj denarja za vse naenkrat. Ko se odločamo o prioriteti, želimo vedeti, koliko nam bo določen poseg zmanjšal toplotne izgube; torej cena – prihranek ali  izračun časa, da se investicija povrne. Na koncu bomo presenečeni nad rezultati in prihranti pri letni porabi energije.

Pri vseh prispevkih “Varčno ogrevanje” uporabljamo srednješolsko znanje fizike.

Varčno ogrevanje 1.del

 Uvod

Sklop prispevkov “Varčno ogrevanje” vsebuje sedem člankov. Vprašanja, na katera smo želeli odgovoriti so: kako se prenaša toplotna energija v prostor, zakaj v prostorih izgubljamo toploto in kako znižamo toplotne izugube v objektu. Članki vsebuje izračune, koliko toplote izgubljamo z zračenjem in kako minimizirati te izgube. Zanimiva in aktualno je vprašanje o toplotni povezavi stanovanj v večstanovanjskem objektu (prispevek 6. in 7).

Uporabljeno je srednješolsko znanje fizike, podatki, ki jih dobimo v priročnikih in podatki proizvajalcev oken in izolacijskih materialov.

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran