Varčno ogrevanje 4. del

 Toplotna sanacija stanovanjskega objekta

Za zgled vzemimo vzorčni večstanovanjski objekt, zgrajen pred približno 40 leti, za katerega obstajajo podatki o toplotnih prevodnosti sten. Toplotni standardi, ki so takrat veljali, so bili nizki in temu primerne so bile toplotne izgube. Sanacije se lotimo postopno, saj navadno ni dovolj denarja za vse naenkrat. Ko se odločamo o prioriteti, želimo vedeti, koliko nam bo določen poseg zmanjšal toplotne izgube; torej cena – prihranek ali  izračun časa, da se investicija povrne. Na koncu bomo presenečeni nad rezultati in prihranti pri letni porabi energije.

Pri vseh prispevkih “Varčno ogrevanje” uporabljamo srednješolsko znanje fizike.

 Podatki o objektu

Objekt toplotno saniramo postopno: zamenjava oken v stanovanjih, izolacija strehe, toplotna sanacija stopnišča (izolacija zidu in zamenjava oken) in na koncu še izolacija fasade.

Podatki so:


Podatki pred in po posegu

 

Izračunamo toplotni tok skozi dele objekta. Pri tem uporabimo formule iz poglavja Varčno ogrevanje – uvod.

Postopna toplotna sanacija objekta se kaže v znižanju porabe toplotne energije, kot kaže graf:

toplotna izolacija bloka Kumulativno nižanje izgub z posegi v objekt

Komentar:

Po zaključeni sanaciji nam je toplotni tok padel za 74% ali na četrtino prvotne vrednosti. Torej 3/4 prihranek na stroških ogrevanja!

Iz grafa lahko razberemo tudi relativno znižanje toplotnih izgub, ki nam jih prinese samo določen poseg:

  • zamenjava oken: 13%
  • izolacija strehe: 7%
  • sanacija stopnišča: 26%
  • izolacija fasade: 28%

Pri izračunu nismo upoštevali izgub pri razvodu toplote v kleti ter izgub nekaterih pritiklin (sušilnica). Prav tako nismo zajeli izgub zaradi zračenja, ki prav tako niso zanemarljive. Izračunali bi jih s poznavanjem specifične toplote in gostote zraka. Tudi do 90% jih lahko zmanjšamo z uporabo izmenjevalca toplote – rekuperatorja. O tem pa v naslednjem prispevku.

 Andrej Lavrič

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije fizike

Pokličite GSM: 041 412 998 Inštrukcije fizike 

Priporočila na spletu

Facebook stran