Varčno ogrevanje 7. del

Toplotna povezanost stanovalcev 2.del

Pretirano energetsko varčenja posameznih stanovalcev v stanovanskem bloku, kjer so stanovanja med seboj toplotno povezana, ne pomeni prihranka za celoten blok, prej obratno.  Kaj pomenijo prazna in neogrevana stanovanja med ogrevanimi stanovanji kaže naslednji zgled.

Primer

Vzemimo teoretičen primer treh pravokotnih stanovanj, umeščenih v blok, kot kaže slika. Stranica tlorisa je a in višina stene h. Ena izmed sten je zunanja stena. Vsa stanovanja so ogrevana na normalno notranjo temperaturo.

Toplotno povezana stanovanja

Skupni toplotni tok vseh treh stanovanj je trikratna vrednost toplotnega toka posameznega stanovanja – glej Varčno ogrevanje 1. del – Uvod.

P=3\,P_{0}=\frac{3\,\lambda\,a\,h\,\Delta T}{d}

Sedaj pa se lastnik odloči, da ne bo ogreval srednjega stanovanja. Če je stanovanje umeščeno v sredino bloka, bo to vplivalo na povečanje toplotnega toka še za štiri stanovanja: levo in desno v isti etaži, stanovanje nad njim in stanovanje pod njim.


Srednje stanovanje ni ogrevano

Najprej upoštevajmo samo levo in desno stanovanja v isti etaži.

Toplotni tok za vsa stanovanja skupaj  je sedaj:

P=\frac{4\,\lambda\,a\,h\,\Delta T}{d}

Toplotni tok vseh treh stanovanj se je povečal za 4/3, toplotni tok dveh ogrevanih stanovanj v isti etaži pa za faktor 2.

 

Kaj pa stanovanje nad in pod opazovanim neogrevanim stanovanjem?

Toplotni tok spodnjega in zgornjega stanovanja, ki bi moral biti:

P_{0}=\frac{\lambda\,a\,h\,\Delta T}{d}

se je povečal za toplotni tok skozi tla oziroma strop:

P_{1}=\frac{\lambda\,a\,h\,\Delta T}{d}+\frac{\lambda\,a^{2}\,\Delta T}{d}

Izračunajmo faktor povečanja:

\frac{P_{1}}{P_{0}}=1+\frac{a}{h}

Če je npr. a enak 8 m in h 1,6 m pomeni to povečanje za faktor:

\frac{P_{1}}{P_{0}}=1+\frac{8}{1{,}6}=6

Zaradi enostavnosti ocene smo vzeli, da je toplotna prevodnost zunanje stene enaka prevodnosti tal oziroma stropa.

Zaključek:

Izračunano povečanja toplotnega toka v ogrevanih stanovanjih zaradi posameznega neogrevanega stanovanja  je skrajni primer. Kaže na to, kaj pomeni neogrevano stanovanje v bloku, kjer so stanovanja medseboj toplotno povezana. Teoretično lahko pomeni neogrevanje posameznih stanovanj povečanje toplotnega toka za celoten blok. V resnici neogrevano stanovanje nikoli ne bo na zunanji temperaturi tako, da bo pričakovano povečanje toplotnih izgub manjše od izračunanih.

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran