Zanimive naloge iz fizike

Fizika pomaga razumeti naravne pojave (gr.: physis narava). S pomočjo računov (nalog) lahko njihov izid tudi napovemo. Zbrane so zanimive fizikalne naloge in problemi, vzeti iz vsakdanjega življenja, športa, glasbe, fotografije itd., ki jih lahko rešimo z znanjem srednješolske fizike.

Pri vseh nalogah je uporabljeno srednješolsko znanje fizike.

 


SLAVOLOK
S pomočjo homogenih kvadrov želimo zgraditi slavolok, ne da bi uporabili med gradniki veziva ali lepila . Kako bomo zlagali kvadre?
Naloga in rešitev PDF
Kako izračunati rezultanto ravninsko porazdeljenih sil prez skupnega prijemališča in njeno lego?
Naloga HTML
Pada močan dež in smo brez dežnika. Ali bomo manj mokri, če bomo hodili ali tekli do cilja? Fizikalna naloga iz ravninskega gibanja.
Razlaga problema, zgled in rešitev - HTML

Izrek o vzgonu ali Arhimedov zakon
Kako je Arhimed ugotovil, ali je Hieronova krona res zlata?
Led v kozarcu vode, toplozračni balon, splav.
Naloga in rešitev PDF
Izračuna stratosferskega balona v raziskovalne namene - brez posadke. Uporaba znanja iz vzgona in plinske enačbe.
Naloga in rešitev - HTML

Motorist v ovinku - naloga iz dinamike kroženja
Motorist gre z maksimalno hitrostjo v vodoraven ovinek z radijem R. Pri tem se bo moral nagniti za določen kot. Od česa je odvisna maksimalna hitrost in nagib motorista? Kako bi še povečali maksimalno hitrost motorja v ovinku? Kaj, če bi bilo cestišče v ovinku navpično?
Naloga in rešitev PDF

Smučar na klancu - naloga iz fizike - biomehanike
Smučar gre v zavoj. Znan je koeficient lepenja med smučmi in podlago, hitrost smučarja in naklon klanca. Kakšen je lahko najmanjši radij zavoja na gladkem klancu? In kakšen je lahko v primeru grbine ali vdolbine?
Smučar nadaljuje smuk z isto hitrostjo na klancu z istim nagibom čez terensko prelomnico, ki ima podan radij. Na kateri točki krivine (pri katerem kotu na krivini) bo zgubil stik s snegom (skočil)?
Naloga in rešitev PDF
Hitrostno smučanje je ekstremna smučarska disciplina, kjer dosežejo tekmovalci hitrosti, primerljive s hitrostmi na motornih dirkah. Svetovni rekord je 251,4 km/h - Simone Origone 2006.
Od česa je odvisna maksimalna hitrost, ki jo lahko doseže smučar pri hitrostnem smučanju? Izpelji enačbo za hitrost smučarja in jo uporabi za podan primer.
Naloga - rešitev - video HTML
Naloga in rešitev PDF
suvanje krogle - naloga iz biomehanike
Suvanje krogle (Shot Put) - naloga iz fizike - biomehanike
Izračunaj optimalni kot meta krogle (v atletiki: suvanje krogle, angl.: shot put) v odvisnosti od začetne hitrosti krogle. Za vsak primer izračunaj tudi domet krogle. Izmetna višina krogle je 200 cm. Zračni upor zanemarimo.
Naloga in rešitev PDF

Met kladiva (Hammer Throw) - naloga iz fizike - biomehanike
Metalec kladiva se v nekem trenutku vrti s krožno frekvenco 0.5 Hz in s konstantnim kotnim pospeškom v isti smeri α. S kolikšno kotno hitrostjo ω se bo vrtel, ko bo opravil še 1.5 obrata? Kolikšno tangencialno hitrost bo imelo v tem času kladivo, če je od osi vrtenja oddaljeno za d = 1.5 m?
Naloga in rešitev PDF
Hitrost izpušnih plinov letala
Hitrost curka zraka iz motorja reaktivnega letala
Na osnovi priložene fotografije letala oceni hitrost curka zraka.
Naloga in rešitev PDF

Venturijeva cev
Kako s pomočjo Venturijeve cevi izmerimo hitrost letala?
Naloga in rešitev PDF
Nalege iz fizike: Machov stožec
Hitrost aviona. Na osnovi priložene fitigrafije oceni hitrost aviona.
Hitrost letala

Globinska ostrina digitalne fotografije - geometrijska optika
Izpelji enačbo za globinsko ostrino digitalne fotografije in jo ilustriraj za primer, ko je objektiv nastavljen na neskončno in na bližnji predmet. Potrebna znanja iz srednje šole: fizika – geometrijska optika.
Naloga in rešitev PDF
Fotografija: zaslonka in čas osvetlitve
Čemu služi zaslonka? Kaj pomenijo številske vrednosti zaslonke? Kakšna je povezava med vrednostjo na zaslonki in potrebnim časom osvetlitve?
Naloga in rešitev PDF
Primerjaj moč, ki jo sprejema Zemlja od Sonca z geotermalno močjo
Naloga in rešitev HTML
Naloga in rešitev PDF
S pomočjo II Newtonovega zakona gravitacije izračunaj maso in gostoto Sonca in Zemlje
Naloga in rešitev HTML
astra satelit na geostacionarni orbitiIzračunaj geostacionarno orbito satelita.
Teorija naloga in rešitev HTML
FIZIKA - ELEKTRIKA

Povzetki teorij in rešene naloge iz poglavja Elektrika za gimnazije in strokovne šole.
Rešene naloge
Kako priti najhitreje iz točke A v točko B. Fermatov zakon.
Izpeljava Fermatovega zakona HTML
Kaj je harmonično nihanje. Odmik od ravnovesne lege, hitrost in pospešek nihanja.
Teorija in primeri nalog PDF
Slika nihanja JPEG 1017x565

Valovna interferenca za primer dveh točkastih izvirov sofaznega polkrožnega valovanja.
Naloga-rešitev-animacija HTML
Plavalec plava po valoviti vodi v smeri valov. Kakšna je njegova povprečna hitrost plavanja?
Teorija in naloga - HTML
piščal izračun frekvence nihanja

Piščal

Lastno nihanje zraka v cevi. Stojno logitudinalno valovanje. Piščal. Teorija in primeri nalog - PDF
Zvok, zven in glasbeni ton. Kako sintezirati zvok glasbenega instrumenta?
HTML, video
Rešilec z vklopljeno sireno pelje mimo nas. Kako se spreminja frekvenca tona, ki jo slišimo?
Dopplerjev pojav: teorija in primer
Teorija in naloga HTML
PDF
Diagnostika ožilja s pomočjo dopplerjevega ultrazvoka. Izračun hitrosti krvi v žili.
Fizikalna teorija in zgled - HTML
Kaj je vrtavka? Kaj je precesija in nutacija? Kako deluje giroskopski kompas?
Precesija zemlje.
Teorija HTML, video
stirlingov motor-sStirlingov toplotni motor - video in razlaga.

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije fizike

Želite pomoč iz fizike? Pokličite GSM: 041 412 998 Inštrukcije fizike

Priporočila na spletu

Facebook stran