Machov stožec

Iz podane fotografije oceni, kolikšna je hitrost letala!

Kondenz vlage ob letalu ima obliko Machovega stožca, zato si lahko z njim pomagamo pri oceni hitrosti letala.

Letalo leti iz točke A v točko B po sliki. Za razdaljo med tema točkama potrebuje čas \Delta\,t in naredi pot v\,\Delta\,t.

Zvok, ki ga odda v točki A potuje enak čas in naredi pot c\,\Delta\,t.

Hitrost zvoka je odvisna od temperature. Pri \text{0}^{\circ}\,C je približno:

c=\text{331}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}

Iz slike odčitamo kot:

\alpha=\text{70}^{\circ}

Izračunamo:

\sin\alpha=\frac{c\,\Delta t}{v\,\Delta t}

Krajšamo čas in izrazimo hitrost letala:

v=\frac{c}{\sin\alpha}=\frac{\text{331}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\sin\text{70}^{\circ}}

Izračunamo:

v=\text{352}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}=\text{1270}\,\frac{\text{km}}{\text{h}}

Hitrost letala je 352 m/s ali 1270 km/h, kar je hitreje od zvoka.

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Machov stožec

Ocena hitrosti letala z opazovanjem machovega stožca, ki je viden zaradi kondenza zraka ob letalu.

Priporočila na spletu

Facebook stran