Graf funkcije – rešene naloge

Podane so tipske rešene naloge iz naslednjih poglavij matematike:

  • graf linearne funkcije
  • graf kvadratne funkcije
  • graf potenčne funkcije
  • graf inverznih funkcij
  • graf logaritemskih funkcije
  • graf eksponentne funkcije
Naloge so podane skupaj z razlago – teorijo. V kolikor bodo še vprašanja, pokličite:

Pokliči ZDAJ: 041 412 998.

 

Graf linearne funkcije

Zbirka nalog za strednje šole: MATEMATIKA; A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: REALNA ŠTEVILA LINEARNE FUNKCIJE
Poglavje V.: LINEARNA FUNKCIJA, ENAČBA IN NEENAČBA
Naloga 57: Graf premice, enačba premice v treh oblikah, enačba vzporednice

Graf kvadratne funkcije

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje IV.: KVADRATNA FUNKCIJA
Naloga 17č: Kvadratna funkcija

Graf potenčne funkcije

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje III:.: POTENČNA FUNKCIJA
Naloga 5.: Določi katera izmed navedenih funkcij je soda in katera je lih
Naloga 7 a, b, c: Določi graf naslednjih funkcij

Graf inverznih funkcij

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje III:.: POTENČNA FUNKCIJA
Naloga 13: Napiši inverzne funkcije k navedenim funkcijam. Nariši grafe funkcij in njihovih inverznih funkcij

Graf logaritemskif funkcij

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.:Logaritem
Naloga 49a): Nariši grafe naslednjih funkcij

Graf eksponenetne funkcije

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VII: EKSPONENTNA FUNKCIJE

Naloga 8a: Določi osnovo eksponentni funkciji
Naloga 24a: Eksponentna funkcija
Naloga 24b: Eksponentna funkcije

Graf polinoma

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad: POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje I. POLINOMI
Naloga 82d: Približen graf polinoma

Graf racionalne funkcije

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad: POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje II. RACIONALNE FUNKCIJE; ENAČBE IN NEENAČBE
Naloga 6b: Določi ničle, pole, asimptote in načrtaj približen graf funkcije
Naloga10č: Določi ničle, pole, asimptote in načrtaj približen graf funkcije
Naloga11d: Določi ničle, pole, asimptote in načrtaj približen graf funkcije

Graf kotnih funkcij

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA; J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje IV.: Grafa funkcij sinus in kosinus
Naloga19j): Nariši graf funkcije
Naloga 19m): Nariši graf funkcije
Poglavje VI.: Grafa funkcij tangens in kotangens
Naloga15a: Nariši graf funkcije(tg)
Naloga15b: Nariši graf funkcije(ctg)

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije matematike

Želite pomoč iz matematike? Pokličite GSM: 041 412 998    Inštrukcije matematike

Priporočila na spletu

Facebook stran