Funkcije, zaporedja – rešene naloge

Podane so tipske rešene naloge iz matematičnega poglavja Funkcije, zaporedja.

Naloge so podane skupaj z razlago – teorijo. V kolikor bodo še vprašanja, pokličite:

Inštrukcije matematike RIKI
Pokliči ZDAJ: 041 412 998.

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA: A. Cokan, I. Štalec: ZAPOREDJE, DIFERENCIALNI IN INTEGRALNI RAČUN
Poglavje I.: ZAPOREDJA, Točka 1:Definicija. Lastnosti zaporedij
Naloga 8: Dokaži, da je zapredje strogo padajoče. Kateri členi leže na intervalu …
Poglavje I.: ZAPOREDJA Točka 2: Aritmetično in geometrijsko zaporedje.
Naloga 2. Za kateri x je dano zaporedje aritmetično?
Naloga 10. Stranice trikotnika oblikujejo aritmetično zaporedje …

 

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA: Aleksander Cokan, Jože Andrej Čibej: ZAPOREDJA
Poglavje I.: ZAPOREDJA, Točka 4: Geometrijsko zaporedje
Naloga 7. Za kakšen x je dano končno zaporedje geometrijsko?

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije matematike

Želite pomoč iz matematike? Pokličite GSM: 041 412 998    Inštrukcije matematike

Priporočila na spletu

Facebook stran