Enačbe, neenačbe in izrazi – zbirka rešenih nalog

Podane so tipske rešene naloge iz naslednjih poglavij matematike:

 • linearne enačbe
 • kvadratne enačbe
 • enačbe višje stopnje
 • razionalne enačbe
 • trigonometrični izrazi
 • eksponentne enačbe
 • logaritemske enačbe
 • sistemi linearnih enačb
 • linearna neenačba
 • kvadratna neenačba
 • odvod funkcije
 • racionalna neenačba
 • eksponentna neenačba
 • logaritemska neenačba
 • uporaba enačb

 

Naloge so podane skupaj z razlago – teorijo. V kolikor bodo še vprašanja, pokličite:

 

Pokliči ZDAJ: 041 412 998.

 

Linearna enačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A.Blaznik, J.Dolenšek, A.Tomec: REALNA ŠTEVILA. LINEARNA FUNKCIJA
Poglavje V: LINEARNA FUNKCIJA, ENAČBA IN NEENAČBA LINEARNA ENAČBA
Naloga 69: Reši enačbe
Naloge 70, 71, 74, 75, 76: Reši enačbe

Kvadratna enačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje V.:Kvadratna enačba
Naloge.1a), 2a), 3a), 4a), 5a) 6a) 7a) do 8a) Reši kvadratne enačbe

Enačba višje stopnje

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje I. POLINOMI
Naloga 75: Poišči samo racionalne korene enačb

Racionalne enačbe

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje II. Racionalne funkcije, enačbe in neenačbe
Naloga 18: Reši naslednje racionalne enačbe

Trigonometrični izrazi

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA Ivan Pavliha, Marijan Prosen: GEOMETRIJA V RAVNINI
Poglavje 20: Kotne funkcije ostrih kotov
Naloga 729. Preoblikuj v enočlenik in poenostavi

Trigonometrične enačbe

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII: Reševanje enačb
Naloge: 3, 4, 5, 6, 7
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII.: Reševanje enačb
Naloge: 3 c), 4 b), 4 č), 5 b), 5 c), 6 č), 6 d), 7 b)
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII.: Reševanje enačb – tangens
Naloge 3 b), 3 č), 3 e), 4 e), 5 a), 5 e), 6 a), 6 e)
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA J. Dolenšek, M. Prosen, M. Vagaja: KOTNE FUNKCIJE. TRIGONOMETRIJA
Poglavje VIII.: Reševanje enačb – kotangens
Naloge 3 a), 3 h), 4 d), 6 b)

Eksponentna enačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VII.:Eksponentna funkcija (eksponentne enačbe)
Naloge 16, 17, 22, 23

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VII.:Eksponentna funkcija
Naloge 34, 35, 36, 37, 40

Logaritemske enačbe

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl:
ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.:LOGARITEM. Z uporabo definicije logaritma reši naslednje enačbe
Naloge 3a – 3h
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.:LOGARITEM Str.61
Naloge 13 a – č
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.:LOGARITEM Str.61
Naloge 19 a), 23 a) 25 a) 39 a)

Sistem linearnih enačb

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: Realna števila. Linearna funkcija
Poglavje V.: Linearna funkcija. Enačba in neenačba.
Točka 6. Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama Str.62 in 63
Naloge 121 a), 121 b), 124 a), 125 a), 125 b), 126 a)
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: Realna števila. Linearna funkcija
Poglavje V.: Linearna funkcija. Enačba in neenačba.
Točka 6. Sistem treh ali več linearnih enačb str. 64
Naloge 142 b), 124 a), 1146 a)

Linearna neenačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A. Blaznik, J. Dolenšek, A. Tomec, I. Žerovnik: Realna števila. Linearna funkcija
Poglavje V.: Linearna funkcija. Enačba in neenačba.
Točka 5. Linearna neenačba
Naloge 99 a), 100 b), 108 b), 111 a), 113 f)

Kvadratna neenačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D.Grešak, M. Strnad, A. Tiegl: ELEMENTARNA FUNKCIJE. KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VI.:Kvadratna neenačba.
Naloge 1a), 1b)
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grešak, M. Strnad, A. Tiegl: ELEMENTARNA FUNKCIJE. KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VI.:Kvadratna neenačba.
Naloge 4.a)
Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grešak, M. Strnad, A. Tiegl: ELEMENTARNA FUNKCIJE. KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VI.:Kvadratna neenačba.
Naloge 5 a), b), c), č), 6 a), b), c), č), 7 a), b), c), č)

Odvod funkcije

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje I.: POLINOMI 8. Odvod polinoma in tangenta na graf
Str.20, naloga 101 a), č), e), g)

Racionalna neenačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA O. Arnuš, V. Batagelj, A. Blaznik, B. Roblek, M. Strnad POLINOMI. RACIONALNE FUNKCIJE. KRIVULJE II. REDA
Poglavje II. RACIONALNE FUNKCIJE; ENAČBE IN NEENAČBE
Stran 32, naloga 21 a), b), c) d); Reši racionalne neenačbe

Eksponentna neenačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VII.:Eksponentna funkcija – Eksponentne neenačbe
Stran 53, naloga 13

Logaritemska neenačba

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA D. Grašek, M. Kožar, A. Tiegl: ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA
Poglavje VIII.: LOGARITEM Logaritemske neenačbe
Stran 65, naloga 65 a), b), c), č)

Uporaba enačb

Zbirka nalog za srednje šole: MATEMATIKA A.Blaznik, J.Dolenšek, A.Tomec: REALNA ŠTEVILA. LINEARNA FUNKCIJA
Poglavje V: LINEARNA FUNKCIJA, ENAČBA IN NEENAČBA – uporaba enačb
Stran 66, naloga 166, 167, 168, 169 170, 171

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije matematike

Želite pomoč iz matematike? Pokličite GSM: 041 412 998    Inštrukcije matematike

Priporočila na spletu

Facebook stran