Inštrukcije elektrotehnike
Satcitananda Inštrukcije Riki že 28 let!

 

Kontaktni podatki

Kje smo:

Ljubljana, Mucherjeva ulica 11 – poglej zemljevid!
GSM: 041 412 998 

Inštruktor: mag. Andrej Lavrič

 Kaj inštruiramo?

Predmet Osnove elektrotehnike – OET se je v nekaterih srednjih strokovnih šolah  preimenoval v Izdelava osnovnih vezij IOV in nadaljevanje v PEN. Na višjih in visokih šolah ostaja z imenom Osnove elektrotehnike. Poučujemo in inštruiramo naslednja poglavja:

  • Elektrostatika (električno polje, sile v električnem polju, kondenzator, energija električnega polja)
  • Osnove meritev v elektrotehniki (ampermeter, voltmeter, meritve upornosti, mostične metode meritev, uporaba osciloskopa, napake pri meritvah)
  • Električni tok (enosmerni tok, reševanje preprostih in bolj zahtevnih vezij, ki vsebujejo napetostne in tokovne generatorje, upore)
  • Magnetizem (jakost in gostota magnetnega polja, Ohmov zakon v magnetizmu, energija magnetnega polja)
  • Indukcija (izračun inducirane napetosti, transformator)
  • Izmenični tok (zapis, kazalčni diagram, račun s kompleksnimi števili, realni elementi, nihajni krogi, trifazni tok). Meritve izmeničnih veličin (temenska in efektivna vrednost, uporaba osciloskopa)
  • vaje iz elektrotehnike

meritve_trans

Predmet Elektronski elemeni, vezja in naprave (EEL, EVN; sam naziv predmeta se lahko po šolah razlikuje) vsebuje  na grobo naslednja poglavja:
 • polvodniki, različne diode, bipolarni in unipolarni transistorji, operacijski ojačevalniki
 • osnovna elektronska vezja (usmerniki, regulatorji, ojačevalniki, oscilatorji)
Predmet Osnove digitalne tehnike (Osnove logičnih vezij, Digitalni sistemi in krmilja, sam naziv predmeta se po šolah razlikuje) za srednje strokovne šole
 • Številski sistemi
 • Logične funkcije, minimizacija logičnih funkcij
 • Digitalna vezja (preklopna vezja, kombinacijska in sekvenčna vezja)

Pomoč pri laboratorijskih vajah

Cenik inštrukcij

Individualne inštrukcije za srednjo strokovno šolo17,5€/45 minut
Skupina dveh do treh dijakov - srednja strokovna šola10€/45 minut na osebo
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje (strojna, lesna itd.) - individualne inštrukcije20€/45 minut
Pomoč pri vajah iz elektrotehnike17,5€/45 minut

 

Naloge iz osnov elektrotehnike

Rešene naloge  pomagajo pri inštrukcijah in samostojnem učenju osnov elektrotehnike.

Zgled:


Električni upor. Ohmov in Kirhoffova zakona, upornost vodnika, nadomestni upor. Teorija, naloge in rešitve

Glej več! 

 

 

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije fizike

Želite pomoč tudi iz fizike? Pokličite GSM: 041 412 998 Inštrukcije fizike

Priporočila na spletu

Facebook stran