Elektronika

Avtor: Andrej Lavrič

[like url=http://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

Zbrani so zanimivi problemi iz elektronike, radijskih komunikacij in procesiranja signala.

180 stopinjski RC fazni sukalnik. Izračun RC oscilatorja.
Teorija - HTML
Teorija PDF
RC oscillatorRC tranzistorski oscilator s 180 stopinjskim faznim sukalnikom,
Analiza obremenjenih RC členov - faznih sukalnikov.
PDF
Colpitsov oscilator, izpeljava pogoja za nihanje tranzistorskega oscilatorja
PDF
Kratka dipolna antena. Izračun prilagodilnega vezja s pomočjo Smithovega diagrama.
PDF

 

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran