Naloge iz elektrotehnike

[like url=http://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]
Andrej Lavrič

Zbrane so tipične rešene naloge iz osnov osnove elektrotehnike. Naloge zajemajo: električno polje, sile v električnem polju, gibanje nabitih delcev v električnem polju, galvanika, izračuni magnetnega polja, sile in navor v magnetnem polju, indukcija in induktivnost, analizo preprostih vezij.

hitrost električnega toka v žici
Hitrost električnega toka
Kakšna je povprečna hitrost električnega toka (to je toka prostih elektronov) v kovinski žici? Kakšna pa je hitrost elektronov v brezračnem prostori?
Naloga, in rešitev

Bakreni predmet želimo posrebriti...
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Petruna, N. Razpet, B. Roblek, F. Tomažič, M. Trampuš: Elektrika, svetloba in snov, Poglavje 1: električni tok in naboj, stran 47, naloga 2.
Naloga in rešitev
Električni naboj, Zakon o ohranitvi naboja.
Teorija - pdf
Električni naboj - vaje
električna razelektritev - strela
Električno polje in sile v električnem polju
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Petruna, N. Razpet, B. Roblek, F. Tomažič, M. Trampuš: Elektrika, svetloba in snov, Poglavje2: Električne sile in električno polje
Poglavje 8. Vprašanja in naloge, Stran 47, 48 naloga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.
Naloga in rešitev - pdf
Teorija.pdf
odklon delcev v električnem polju
Gibanje delcev v električnem polju
Rudolf Kladnik: Fizika za srednješolce 3 Svet elektronov in atomov Električno polje (11), gibanje delcev v električnem polju
Naloga in rešitev
KondenzatorKaj je kondenzator. Povzetek teorije.
Teorija
preprost električni krogKaj je električni tok? Povzetek teorije in rešene naloge iz knjige Rudolf Kladnik: Svet elektronov in atomov.
Teorija in rešene naloge
električni uporKaj je električni upor? Ohmov zakon in Kirhoffova zakona. Upornost vodnika. Povzetek teorije in rešene naloge iz Rudolf Kladnik: Svet elektronov in atomov.
Teorija in rešene naloge
Primer enosmernega električnega vezja
Izračun uporovnih vezij.
Izračun preprostega vezja s pomočjo različnih metod.

Direktna metoda - HTML
Metoda spojiščnih potencialov - HTML
Metoda zančnih tokov - HTML
Theveninova metoda - HTML
Nortonova metoda - HTML
Metoda superpozicije - HTML
Metode reševanja vezij - pdf

Magnetno polje, sile v magnetnem polju in gibanje nabitih delcev v magnetnem polju
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Petruna, N. Razpet, B. Roblek, F. Tomažič, M. Trampuš: Elektrika, svetloba in snov, Poglavje 9: Magnetno polje
Poglavje 10. Vprašanja in naloge, Stran 65, 66 naloga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Naloga in rešitev
magnetna sila na tokovni vodnikMagnetna sila na tokovni vodnik. Teorija in rešene naloge iz Rudplf Kladnik: Svet elektronov in atomov
Teorija in rešene naloge
Slika 600 x 677
Navor magnetne sileNavor magnetne sile, magnetni moment. Povzetek teorije in rešene naloge iz Rudolf Kladnik: Svet elektronov in atomov.
Teorija in rešene naloge
Slika 600 x 514
ravna tuljavaIzračun gostote magnetnega polja. Rudolf Kladnik: Svet elektronov in atomov
Teorija in rešene naloge
Slika ravne tuljave 800 x 528

Indukcija
M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar, S. Oblak, B. Pajk, V. Peruna, N. Razpet, B. Roblek, F Tomažič, M. Tramuš: Elektrika, svetloba, snov, Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol; Indukcija
Zbrane in rešene so tipične naloge iz indukcije.
Naloga in rešitev
inducirana napetostElektromagnetna indukcija, Faradayev zakon indukcije, induktivnost. Teorija in rešene naloge iz R. Kladnik: Svet elektronov in atomov.
Teorija in rešene naloge
Gibanje vodnika v magnetnem polju - slika 440 x 258

Izračun induktivnosti
Na primeru cilindrične tuljave in toroida je podan izračun induktivnosti, kot se jo računa v srednji šoli in na univerzi. Primerjava obeh rezultatov da oceno natančnosti izračunav.
Naloga in rešitev
električni transformatorElektrični transformator. Teorija in rešene naloge iz R. Kladnik Svet elektronov in atomov
Teorija in rešene naloge
Transformator slika 584 x 308
Električni nihajni krog - pdf
Izmenična napetost - pdf
Električna napetost - pdf
Električna moč - pdf
Magnetna sila na električne delce

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Osnove elektrotehnike

Potrebujete pomoč? Pokličiti GSM: 041 412 998 Inštrukcije osnov elektrotehnike

Priporočila na spletu

Facebook stran