Metoda zančnih tokov

Objavljeno: 10. 03. 2014
Satcitananda

 Povzetek

Na preprostem zgledu bomo spoznali naslednje metode reševanja uporovnih vezij:

  • Reševanje enač po 1. in 2. Kircoffovem zakonu
  • Metoda superpozicije
  • Theveniniva metoda
  • Nortonova metoda
  • Metoda zančnih tokov
  • Metoda spojiščnih potencialov

Zgled:

Imamo dva napetostna generatorja vezana tako, kot kaže slika. Računamo tok skozi upornik R.

Podatki so:

U_{1}=2\,V
R_{n1}=1\,\Omega
U_{2}=4\,V
R_{n2}=2\,\Omega
R=5\,\Omega

I_{R}=?

 

 Reševanje po metodi zančnih tokov

metoda zancnih tokov metoda zancnih tokov

Imamo dva zančna tokova:
I_{A},\;\;I_{B}

in tri vejne tokove:
I_{1},\;\;I_{2},\;\;I_{R}

Nastavimo enačbi za dve zanki:

+I_{A}(R_{n1}+R)+I_{B}R-U_{1}=0
+I_{B}(R_{n2}+R)+I_{A}R-U_{2}=0

Vstavimo podatke:

6\,I_{A}+5\,I_{B}=2
5\,I_{A}+7\,I_{B}=4

in izračunamo:

I_{B}=0{,}823\,A
I_{A}=-0{,}35323\,A

Dobimo rezultat:

I_{R}=I_{A}+I_{B}=0{,}47\,A

Analiza vezij po različnih metodah:

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Osnove elektrotehnike

Priporočila na spletu

Facebook stran