Theveninova metoda

Objavljeno: 11. 03. 2014
Satcitananda

Povzetek
Na preprostem zgledu bomo spoznali naslednje metode reševanja uporovnih vezij:

  • Reševanje enač po 1. in 2. Kircoffovem zakonu
  • Metoda superpozicije
  • Theveniniva metoda
  • Nortonova metoda
  • Metoda zančnih tokov
  • Metoda spojiščnih potencialov

Zgled:
Imamo dva napetostna generatorja vezana tako, kot kaže slika. Računamo tok skozi upornik R.

Podatki so:

U_{1}=2\,V
R_{n1}=1\,\Omega
U_{2}=4\,V
R_{n2}=2\,\Omega
R=5\,\Omega

I_{R}=?

Reševanje s pomočjo Theveninovega teorema

Poiščemo Theveninovo nadomestno vezje: napetost odprtih sponk A-B na mestu upora R (ki ga odstranimo iz vezja) in notranjo upornost Rn na sponkah A-B, kjer napetostna generatorja nodomestimo s kratkim stikom.

Najprej poiščemo napetost na odprtih sponkah A-B:

I=\frac{U_{2}-U_{1}}{R_{n1}+R_{n2}}

U_{Rn2}=I\cdot R_{n2}=1{,}333

U_{0}=U_{2}-U_{Rn2}=2{,}6667\,V

Izračunajmo še upornost na sponkah A-B; napetostna vira sta kratko sklenjena.

R_{n}=\frac{R_{n1}\cdot R_{n2}}{R_{n1}+R_{n2}}=0{,}667\Omega

Sedaj lahko dobimo preprosto tok skozi upor R:

I=\frac{U_{0}}{R_{n}+R}=0{,}47\,A

Analiza vezij po različnih metodah:

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Osnove elektrotehnike

Priporočila na spletu

Facebook stran