Inštrukcije slovenščine

Inštrukcije slovenščine

Inštruktorica slovenščine Mojca Goropevšek

Inštrukcije slovenščine za tiste učence, dijake in študente, ki bi radi izboljšali nivo (&oceno) svojega znanja, pa tega nekako ne zmorejo sami.

Lokacija: Ljubljana, Trnovo

GSM: 041 412 998

[like url=http://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

 

Poučevanje in konverzacija slovenščine kot druguga/tujega jezika je namenjena vsem tujcem, ki živijo in delajo v Sloveniji – od popolnih začetnikov do tistih, ki slovensko že razumejo in govorijo, svoje znanje jezika pa želijo še izboljšati ter izpopolniti.

Lektoriranje slovenskih tekstov (diplomskih nalog itd).

Inštruktorica slovenščine Mojca Goropevšek.je učiteljica in je absolentka slovenščine in francoščine na FF v Ljubljani . Ima 13 let delovnih izkušenj na področju poučevanja jezikov in dela z ljudmi, predvsem z mladimi ter z otroki. Pouk poteka interaktivno – znanje jezika (predvsem slovnico) pa podaja na razumljiv, preprost in zanimiv način. Učinkovito za dijake, ki jim jeziki delajo preglavice; dobri dijaki pa svoje znanje z lahkoto razširijo in poglobijo. Tako se odpravijo tudi blokade pri govornih nastopih – tj. pri javnem nastopanju – v slovenščini (kot maternem ali tujem jeziku – J/1 ali J/T).

Slovenščina za tujce: poučevanje jezika brez uporabe sloveničnih struktur – jezik se (na)učimo razumeti, govoriti in uporabljati prek situacij iz vsakdanjega življenja.

Cenik inštrukcij slovenščine

StoritevCena / 45 min
Inštrukcije slovenščine - osnovna šola; 1 do 2 učenca 12,50 €
Inštrukcije slovenščine - srednja šola ; 1 do 2 učenca12,50 €
Inštrukcije slovenščine - gimnazija; 1 do 2 učenca 12,50 €
POUČEVANJE slovenščine (&KONVERZACIJA) kot drugega oz. tujega jezika (J/2 oz.T/J)- sln.j. za tujce12,50 €
PRIPRAVA na izpit za mednarodno potrdilo o znanju slovenščine (izda Center za slovenščino kot T/J oz. J/2 na FF v Ljubljani)12,50 €
LEKTORIRANJE diplomskih nalog in drugih slovenskih besedil12,50 €

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran