Višja in poslovna matematika

Inštrukcije matematike za fakulteto

[like url=http://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

 Nudimo:

Inštrukcije višje matematike za fakultete in matematike za srednjo šolo:

 • funkcije
 • polinomi
 • zaporedja in vrste
 • krivulje višjega reda
 • vektorski račun
 • matrike in determinante
 • odvodi in integrali
 • dvojni integrali
 • diferencialne enačbe
 • statistika
 • kombinatorika
 • verjetnostni račun
 • trigonometrija
 • geometrična telesa

Inštrukcije poslovne matematike

 

Inštrukcije fizike

 • mehanika
 • kalorika
 • optika
 • valovanje
 • elektrika
 • atomika

Cena inštrukcij: 12 € / 45 minut

Kdo inštruira:

Inštruktor višje in poslovne matematike  ima dvajsetletno prakso iz poučevanja matematike. Odlikuje ga posebni slog učenja, ki omogoča dijakom in študentom razumevanje težkih poglavij matematike in jih uči samostojnosti pri reševanju nalog.

Kje inštruira:

Satcitananda d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

GLEJ ZEMLJEVID

 Pokličite nas:

Pokličite nas na mobilni telefon:

Satcitananda d.o.o., Friderika Lavrič   GSM:  041 412 998

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran