Rešene naloge

Vse rešene naloge so opremljene z razlago – teorijo in so zato namenjene samostojnemu učenju in kot pomoč pri inštrukcijah matematike, fizike in osnov elektrotehnike.

Pri matematiki so zbrane tipske naloge po posameznih poglavjih. Urejene so tako, da omogočajo postopno učenje  in ponavljane snovi za maturo.

rešene naloge

Fizikalne naloge zaobjemajo zanimivosti iz posameznih poglevij fizike, ekologije in biomehanike. Izbrana poglavja iz fizike, ki presegajo trenutni učni načrt so podane v obliki seminarskih nalog.

Rešene naloge iz elektrotehnike vsebujejo gimnazijsko snov in snov, ki jo jemljejo v tehničnih šolah- izdelava osnovnih vezij IOV.

Rešene naloge iz matematike

Graf funkcije
Zaporedja
Enačbe, neenačbe in izrazi
Številske množice
Vektorji 

Rešene naloge iz fizike

Zanimive naloge iz fizike
Seminarske naloge iz fizike
Fizika in ekologija – članki
Flash animacije iz fizike
Gibanje: formule – plonkiči
Pretvarjan je enot

Rešene naloge iz elektrotehnike

Rešene naloge iz elektrotehnike

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije

Želite pomoč?    Pokličite GSM: 041 412 998    Inštrukcije matematike,    Inštrukcije fizike,    Inštrukcije osnove elektrotehnike 

Priporočila na spletu

Facebook stran