Posts Tagged ‘Mollierov diagram’

Toplotna črpalka

Kaj je toplotna črpalka?

[like url=https://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

Objavljeno: 23. 01. 2012
Andrej Lavrič

Toplotna črpalka je energetsko varčen način oskrbe s toploto. Uporablja se prvenstveno za ogrevanje zraka in vode v varčnih ali pasivnih stanovanjskih hišah. Toploto črpa iz okolice – zunanjega zraka, zemlje ali vode in jo na višji temperaturi posreduje uporabniku.

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran