Posts Tagged ‘varčevanje toplote s sanacijo’

Varčno ogrevanje 4. del

 Toplotna sanacija stanovanjskega objekta

Za zgled vzemimo vzorčni večstanovanjski objekt, zgrajen pred približno 40 leti, za katerega obstajajo podatki o toplotnih prevodnosti sten. Toplotni standardi, ki so takrat veljali, so bili nizki in temu primerne so bile toplotne izgube. Sanacije se lotimo postopno, saj navadno ni dovolj denarja za vse naenkrat. Ko se odločamo o prioriteti, želimo vedeti, koliko nam bo določen poseg zmanjšal toplotne izgube; torej cena – prihranek ali  izračun časa, da se investicija povrne. Na koncu bomo presenečeni nad rezultati in prihranti pri letni porabi energije.

Pri vseh prispevkih “Varčno ogrevanje” uporabljamo srednješolsko znanje fizike.

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran