30 let podjetja Satcitananda, d.o.o.

Družba Satcitananda, d.o.o. je bila ustanovljena že leta 1992. Sedaj učimo že otroke naših učencev. Z veseljem se vračajo k nam, kar je dokaz za kakovost našega dela.

Ime družbe

Ime družbe Satcitananda je sestavljeno iz treh sanskritskih besed: Sat (सत्), Cit (चित्), in Ānanda (आनन्द), kar pomeni neomejen obstoj, zavest in blaženost. Po ustanoviteljici in direktorici Frideriki Lavrič nosi družba tudi neformalno ime “Inštrukcije Riki“.

Slogan

Slogan naše družbe je:Ta trenutek soustvarjam prihodnost.

Poslanstvo družbeDirektorica Friderika Lavrič

Pomagati dobrim učencem, da bodo še boljši. Nadarjenim učencem dati dodatno znanje na področju ki jih zanima, jih vzpodbujati k ustvarjalnemu mišljenju in jim olajšati izbiro poklica.

Pomagati učencem, ki imajo težave v šoli. Z individualnim pristopom, pogovori s starši in učitelji najti rešitev, da bo učenec – dijak napredoval. Pomembno je sodelovanje staršev, zato je prva ura svetovanja brezplačna.

Olajšati dijakom učenje s pomočjo rešenih nalog z razlago in drugih učnih pripomočkov.
Pomagati in svetovati staršem problematičnih otrok.

Reševanje učnih težav

Tudi če so  problemi težki, ne smemo obupati.  Če namreč problema ne rešimo, se pojavi naslednji v težji obliki. To se ponavlja, dokler ne obupamo.  Zato moramo problem pričeti reševati takoj.  Ko problem rešimo na takšen ali drugačen način, duhovno napredujemo.

Glej brošuro: SATCITANANDA

Učitelji

V družbi Satcitananda poučujejo vrhunski učitelji s prakso v podagoškem delu. Vsi učitelji so zavezani  k načelom, zapisanim v poslanstvu družbe.


Direktorica družbe in
inštruktorica matematike.

Friderika Lavrič

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran