Animacija enakomerno pospešenega gibanja

Satcitananda

This movie requires Flash Player 9

Hitrost in pot pri enekomerno pospešenem gibanju

Opomba: telo se giblje enakomerno pospešeno takrat, ko je pospešek konstanta in hitrost linearno narašča (ali pada) s časom. Pot, ki jo naredi telo, je vsak trenutek enaka ploščini pod grafom hitrosti. Kot kaže animacija, je ploščina pod grafom hitrosti trikotnik in pot, ki ga opiše telo kvadratna funkcija (parabola).