Animacija neenakomernega gibanja

Satcitananda

This movie requires Flash Player 9

Animacija grafa hitrosti in pospeška pri neenakomernem gibanju

Pri podanem grafu poti s in časa t – s(t) lahko potek krivulje grafa v(t) ocenimo kot naklon (odvod) krivulje s(t) v opazovanem času (v=ds/dt).
Pri podanem grafu hitrosti v in časa t – v(t) lahko potek krivulje grafa a(t) ocenimo kot naklon (odvod) krivulje v(t) v opazovanem času (a=dv/dt).