Animacija odsekoma enakomernega gibanja

Satcitananda

This movie requires Flash Player 9

Animacija grafa hitrosti in poti pri odsekoma enakomernem gibanju:

Telo se giblje 2 s s hitrostjo 5 m/s, nato 2 s miruje, nato pa se giblje še štiri sekunde s hitrostjo 10 m/s. Animirana grafa kažeta, kako se s časom spreminjata hitrost in pot. Izračunana je tudi povprečna hitrost.