Miselni vzorci iz matematike

Inštrukcije matematike potekajo na poseben, zanimiv in dijakom prijazen način. Ob razlagi matematične teorije inštrutorica Riki riše dijakom  miselne vzorce, ki jim kasneje služijo za ponavljanje določene učne snovi ali kot “plonkiči” pri pisanju matematičnih nalog.

Miselni vzorci so izdani v obliki razglednic velikosti 15 x 10 cm  in jih lahko dobite na sedežu podjetja Satcitananda, d.o.o.

 

ali pokličite:

GSM: 041 412 998

 

matematika - miselni vzorci

 

Primer matematične razglednice.

Razglednica v velikosti
15 x 10 cm (1181 x 787 točk)

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije matematike

Želite pomoč iz matematike? Pokličite GSM: 041 412 998    Inštrukcije matematike

Priporočila na spletu

Facebook stran