Posts Tagged ‘donosnost sončne elektrarne’

Sončna elektrarna

Kako deluje sončna elektrarna?

Objavljeno: 06. 01. 2012, revizija 04. 07. 2012
Andrej Lavrič

Sonce nam da energijo za življenje na Zemlji. Večina energentov, ki jih uporabljamo za proizvodnjo električne energije, mehanske energije ali toplote, je nastalih kot posledica delovanja sonca sedaj ali v preteklosti. To so vodna energija, energija vetra, les, premog, nafta in plin.
Kako ekonomično lahko danes pretvarjamo sončno energijo v električno energija?

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran