Animacija enakomernega gibanja

Satcitananda

Hitrost in pot pri enekomernem gibanju:

This movie requires Flash Player 9

Opomba: telo se enakomerno giblje takrat, ko je absolutna vrednost hitrosti konstanta. Pot, ki jo naredi telo, je vsak trenutek enaka ploščini pod grafom hitrosti.

Kot kaže animacija se ploščina pod grafom hitrosti enakomerno povečuje z rastočim časom t in prestavlja graf linearne funkcije.

 

 

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Inštrukcije fizike

Pokličite GSM: 041 412 998 Inštrukcije fizike 

Priporočila na spletu

Facebook stran