Inštrukcije fizike
Satcitananda Inštrukcije Riki že 22 let!

 Kontaktni podatki:

.

Cenik inštrukcije fizike

PAKETI STORITEVCENA
OSNOVNA ŠOLA
individualno učenje fizike
10 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
individualne inštrukcije fizike
13 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
skupina 2 do 3 dijaki (sošolci, z isto snovjo)
8 € / 45 min na osebo
FKULTETA
individualne inštrukcije
20 € / 60 min

Vsebina inštrukcij za osnovno in srednjo šolo

Inštrukcije fizike se izvajajo v skladu z učnimi programi Zavoda za šolstvo.

 Osnovna šola, klasične in strokovne gimnazije:

Zahtevost snovi se prilagaja vrsti in zahtevnosti šol!

 • Merske enote – pretvarjanje enot
 • Računanje z merskimi napakami
 • Enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje, navpični met, prosti pad, ravninsko gibanje
 • Sile, navor sile, ravnovesje sil in navorov, težišče sile
 • I, II in III Newtonov zakon
 • Tlak sile, hidrostatični tlak, sila vzgona
 • Newtonov zakon gravitacije, Keplerjevi zakoni
 • Delo in energija
 • Gibanje tekočin, Bernoullijeva enačba, zastojni tlak in sila curka
 • Toplota in temperatura. Zakoni termodinamike, prevajanje toplote, toplotni stroji
 • Termične lastnosti snovi, plinska enačba, temperaturno raztezanje snovi, fazne spremembe
 • Toplotne zmesi – kalorimetrija
 • Nihanje in valovanje. Nihala, zapis potujočega in stoječega transverzalnega valovanja. Odboj, lom in interferenca valovanja
 • Akustika, akustični resonatorji, dopplerjev pojav, moč in energija zvoka
 • Geometrijska optika
 • Elektrika. Električno in magnetno polje. Navor magnetne sile. Električni tok. Indukcije. Električni nihajni krog
 • Moderna fizika. Atomika in jedrska energija

Za dijake, ki izberejo fiziko za maturo se pri inštrukcijah osredotočimo na veljavem izpitni katalog splošne mature za tekoče leto. Izvajamo tudi ponovitvene seminarje za maturo.

Fakulteta

 • Ponovitev srednješolske fizike in nadgradnja znanja, potrebnega za nekatere fakultete (Biotehnična fakulteta, Farmacija).
 • Ponovitev srednješolske fizike in njena nadgradnja za reševanje preprostejših problemov iz področja biomehanike (Fakulteta za šport)
 • Podagoška fakulteta: razlaga naravnih pojavov, poskusi v fiziki, predvidevanje in razlaga izidov poskusov – eksperimentalna fizika.

Kako potekajo inštrukcije fizike?

Na prvo uro inštrukcij pride učenec ali dijak s svojimi zapiski (tudi če so pomanjkljivi!). Ugotoviti je treba, na kaj daje profesor ali profesorica poudarek. S sabo prinese tudi teste nalog (če jih ima) in ostalo literaturo.

Inštruktor poda kratko teorijo v obliki povzetka snovi, ki je potrebna za reševanje nalog. Sledi reševanje tipskih nalog ali nalog, ki jih je prinesel učenec ali dijak s sabo. Prve naloge reši inštruktor. Kasneje ga navaja na vedno bolj samostojno reševanje nalog.

Fizika je lahko razumljiva, zanimiva in zabavna. Prepričajte se!

Pripomočki za učenje fizike:

Pripomočki za učenje fizike so rešene naloge, povzetki formul, animacije ter seminarske naloge za naprednejše. Kot zgled za zanimivo in koristno uporabo fizike je dodana tudi serija prispevkov Fizika in ekologija.