Vektorji

Poglavje vektorji vsebuje naslednja podpoglavja:

  • Uvod v vektorje: definicija vektorje; ravnine, premice in točke v prostoru; vzporedni premik
  • Operacije med vektorji
  • Pravokotni koordinatni sistem v ravnini in prostoru
  • Premica in ravnina v prostoru
  • Ploščine
  • Prostornine
Podane bodo tipske naloge iz vektorjev skupaj s teorijo in razlago. V kolikor bo še kaj nejasno, priporočamo Inštrukcije matematike – Riki.
Pokliči na 041 412 998.

 

Rešene naloge