Varčno ogrevanje 1.del

 Uvod

Sklop prispevkov “Varčno ogrevanje” vsebuje sedem člankov. Vprašanja, na katera smo želeli odgovoriti so: kako se prenaša toplotna energija v prostor, zakaj v prostorih izgubljamo toploto in kako znižamo toplotne izugube v objektu. Članki vsebuje izračune, koliko toplote izgubljamo z zračenjem in kako minimizirati te izgube. Zanimiva in aktualno je vprašanje o toplotni povezavi stanovanj v večstanovanjskem objektu (prispevek 6. in 7).

Uporabljeno je srednješolsko znanje fizike, podatki, ki jih dobimo v priročnikih in podatki proizvajalcev oken in izolacijskih materialov.

Varčno ogrevanje 3. del

Toplotna izolacija fasade

V prvem delu smo se lotili nekaj zanimivih vprašanj na temo, kako oddaja radiator toploto. Kot rezultat smo narisali graf odvisnosti moči od temperature radiatorja za sobno temperaturo 20 stopinj Celzija.

V drugem delu bomo poskusili ugotoviti, za koliko odstotkov bomo prihranili energijo s pomočjo dodatne izolacije zunanjih sten. Uporabljeno je srednješolsko zanje fizike.

Varčno ogrevanje 2.del

Prenos toplote

V uvodnem prispevku so povzeti osnovni pojmi in enačbe iz področla prenosa toplote: prevajanje, prestop, prehod toplote, konvekcija in sevanje. Nekatere pojme bomo zaradi preglednosti in čitljivosti člankov v naslednjih prispevkih ponovili.

V drugem delu pa poskusimo odgovoriti na nekaj vprašanj, vezanih na radiator kot izvor toplote v prostoru:

Električni avtomobil

Primerjava med avtomobilom na električni in bencinski pogon.

[like url=https://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

Objavljeno: 22. 02. 2012, posodobljen 06. 10. 2012
Andrej Lavrič

V zadnjem času pospešeno razvijajo avtomobile na električni pogon in hibridna vozila na električni in bencinski (ali dizel) pogon. Ne vemo, ali je to modna muha ali pa dolgoročni trend razvoja. Električni avtomobili so za sedaj še dragi in imajo omejen doseg z enim polnjenjem akumulatorjev, nimajo pa izpusta strupenih in toplogrednih plinov. Motorji na notranje izgorevanje nimajo teh omejitev, vendar onesnažujejo okolje.

Primerjajmo obe vrsti pogona s stališča ekonomičnosti.

Žarnice in varčne sijalke

Primerjava med žarnicami in varčnimi sijalkami

[like url=https://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

Objavljeno: 28. 01. 2012
Andrej Lavrič

Žarnice so svetila, ki oddajajo svetlobno zato, ker je žarilna nitka segreta na visoko temperaturo. Sijalke so fluorescenčna svetila, ki oddajajo svetlobo zato, ker jih vzbuja sevanje z višjo energijo, kot je sevanje oddane svetlobe (npr. UV sevanje). Glej tudi Seminarske naloge iz fizike: Svetloba in barve.

Toplotna črpalka

Kaj je toplotna črpalka?

[like url=https://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

Objavljeno: 23. 01. 2012
Andrej Lavrič

Toplotna črpalka je energetsko varčen način oskrbe s toploto. Uporablja se prvenstveno za ogrevanje zraka in vode v varčnih ali pasivnih stanovanjskih hišah. Toploto črpa iz okolice – zunanjega zraka, zemlje ali vode in jo na višji temperaturi posreduje uporabniku.

Vetrna elektrarna

Kaj je vetrna elektrarna?

[like url=https://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

Objavljeno: 18. 04. 2010, revizija 27. 01. 2012,  09-10-2012 in 14-10-2012, 06-05-2014 (vpliv infrazvoka na ljudi)
Andrej Lavrič

Vetrna elektrarna je energetski sistem, ki pretvarja kinetično energijo vetra v električno energijo. Je vir obnovljive in ekološko čiste energije. Kinetična energija vetra se na rotorju (vrtljivem delu) vetrnice pretvarja v rotacijsko kinetično energijo vetrnice, ta pa s pomočjo generatorja v električno energijo.

Sončna elektrarna

Kako deluje sončna elektrarna?

[like url=https://www.facebook.com/pages/Satcitananda-podjetje-za-izobra%C5%BEevanje/152488338142053 xfbml=false action=like layout=button_count height=30 width=100 div=true]

Objavljeno: 06. 01. 2012, revizija 04. 07. 2012
Andrej Lavrič

Sonce nam da energijo za življenje na Zemlji. Večina energentov, ki jih uporabljamo za proizvodnjo električne energije, mehanske energije ali toplote, je nastalih kot posledica delovanja sonca sedaj ali v preteklosti. To so vodna energija, energija vetra, les, premog, nafta in plin.
Kako ekonomično lahko danes pretvarjamo sončno energijo v električno energija?

O učenju

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.

Socrates

Priporočila na spletu

Facebook stran